Axel ספה נפתחת /סלון איטלקי עם מיטה
Axel ספה נפתחת /סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה באמצעות שלט, מזרון איכותי בעל ריפוד "אלוורה". ניתן להזמין ספה נפתחת למיטה בריפוד עור או בד.

Axel סלון איטלקי עם מיטה/ספה נפתחת
Axel סלון איטלקי עם מיטה/ספה נפתחת

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה באמצעות שלט, מזרון איכותי בעל ריפוד "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים.

Rapid ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Rapid ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, עם מזרון איכותי של 18 ס"מ. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה.

Rapid סלון איטלקי עם מיטה/ספה נפתחת
Rapid סלון איטלקי עם מיטה/ספה נפתחת

ספה נפתחת למיטה. פתיחה קלה אשר לא פוגמת באיכות השינה ובמקביל מאפשרת שינה איכותית

Slim ספה נפתחת/סלון איטלקי עם מיטה
Slim ספה נפתחת/סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה. ספת נפתחת למיטה עם רגליים מוגבהות ובעלת מזרון איכותי. פתיחה קלה מאוד. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Slim ספה נפתחת/סלון איטלקי עם מיטה
Slim ספה נפתחת/סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה. ספת נפתחת למיטה עם רגליים מוגבהות ובעלת מזרון איכותי. פתיחה קלה מאוד. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Amazone ספה נפתחת למיטה
Amazone ספה נפתחת למיטה

ספה פינתית נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. יכולה גם לשמש בתור ספת אירוח ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Amazone ספה נפתחת למיטה
Amazone ספה נפתחת למיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Mode סלון איטלקי עם מיטה/ ספה נפתחת
Mode סלון איטלקי עם מיטה/ ספה נפתחת

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה זוגית שמיוצרת באיטליה.

Mode ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Mode ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

ספה נפתחת למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה איטלקית נפתחת למיטה.

Symphonie סלון איטלקי עם מיטה
Symphonie סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה פינתית עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי, ספה פינתית נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Symphonie ספה נפתחת/ סלון איטלקי
Symphonie ספה נפתחת/ סלון איטלקי

סלון איטלקי עם מיטה. ספה נפתחת במידות שונות.

Linea ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Linea ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, מיטה בעלת מזרון זוגי במידות שונות. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה.

Linea ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Linea ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה.

Iris סלון איטלקי עם מיטה
Iris סלון איטלקי עם מיטה

ספה נפתחת למיטה בעלת מזרון איכותי של 18 ס"מ עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה איטלקית נפתחת ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Iris סלון איטלקי עם מיטה
Iris סלון איטלקי עם מיטה

ספה נפתחת למיטה בעלת מזרון איכותי של 18 ס"מ עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה איטלקית נפתחת ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

elisir ספה נפתחת למיטה/ סלון איטלקי
elisir ספה נפתחת למיטה/ סלון איטלקי

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ניתן להזמין סלון עם מיטה במידות שונות.

Dakota ספה נפתחת למיטה זוגית
Dakota ספה נפתחת למיטה זוגית

אקסלנט יבוא ושיווק רהיטים איטלקיים. ספה נפתחת למיטה איכותית

Style סלון איטלקי עם מיטה, ספה נפתחת
Style סלון איטלקי עם מיטה, ספה נפתחת

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון זוגי. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Miro ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Miro ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Miro ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Miro ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Dream tsstiere סלון איטלקי עם מיטה
Dream tsstiere סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Dream סלון איטלקי עם מיטה, ספה נפתחת
Dream סלון איטלקי עם מיטה, ספה נפתחת

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה.

RENOIR ספה נפתחת למיטה ספה נפתחת/
RENOIR ספה נפתחת למיטה ספה נפתחת/

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי של 18 ס"מ לשינה יומיומית. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Dream ספה נפתחת למיטה/ סלון איטלקי
Dream ספה נפתחת למיטה/ סלון איטלקי

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Dream corner סלון איטלקי עם מיטה
Dream corner סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

DREAM כורסא איטלקית עם מיטה
DREAM כורסא איטלקית עם מיטה

כורסא עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Dream כורסא נפתחת למיטה
Dream כורסא נפתחת למיטה

כורסא עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Renoir ספה נפתחת/סלון ען מיטה
Renoir ספה נפתחת/סלון ען מיטה

ספה נפתחת למיטה עם מזרון של 18 ס"מ

ספה נפתחת למיטה/ סלון איטלקי עם מיטה
ספה נפתחת למיטה/ סלון איטלקי עם מיטה

ספה נפתחת למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Paris סלון איטלקי- ספה נפתחת למיטה
Paris סלון איטלקי- ספה נפתחת למיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Paris ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Paris ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה יבוא אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

ספה נפתחת למיטה עם ראש מיטה
ספה נפתחת למיטה עם ראש מיטה

ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

ספה נפתחת למיטה /סלון איטלקי עם מיטה
ספה נפתחת למיטה /סלון איטלקי עם מיטה

ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט . ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Janis ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Janis ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפודים שונים.

Vanity סלון עם מיטה
Vanity סלון עם מיטה

ספה נפתחת למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

ספות נפתחות למיטה
ספות נפתחות למיטה

ספה נפתחת למיטה, בעלת מזרון איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Iris ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה
Iris ספה נפתחת/ סלון איטלקי עם מיטה

ספה פינתית נפתחת למיטה, בעלת מזרון 18 ס"מ איכותי עם ריפוד מסוג "אלוורה". ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין סלון עם מיטה בריפוד עור או בד.

Island סלון עם מיטה, ספה נפתחת למיטה
Island סלון עם מיטה, ספה נפתחת למיטה

ספה נפתחת למיטה או ספת אירוח.

Ecorapide סלון איטלקי עם מיטה
Ecorapide סלון איטלקי עם מיטה

מערכת ישיבה עם פתיחה למיטה. ספה נפתחת למיטה שמיוצרת באיטליה.

ספה נפתחת למיטה.

אקסלנט רהיטים

 

במקרים רבים קיים צורך במיטה נוספת או במקום אירוח בבית ללא הוספת חדר שינה שלם. במקרים כאלה ספה נפתחת למיטה לחדר האירוח או סלון עם מיטה לחדר המגורים זהו הפיתרון.

במידה ואתם מחפשים ספה נפתחת למיטה, יש לזכור ששימוש הספה יהיה גם לישיבה ולכן מומלץ גם להתייחס לזאת בהתאם. כלומר, קודם לבדוק שהספה נפתחת מתאימה מבחינת נוחות הישיבה, מבחינת העיצוב ושאר הקריטריונים אשר חשובים לכם ורק לאחר מכן להתעניין במנגנון עם המיטה.

חשוב לזכור, כאשר מחפשים ספה נפתחת למיטה אין זה אומר שצריך להתפשר על נוחות הישיבה, העיצוב ואפילו השינה.

בספה נפתחת למיטה קיים מנגנון שהוא חלק מאוד חשוב במבנה הספה. בכל הנוגע למנגנון הפתיחה, חשוב מאוד שיהיה מנגנון עמיד ובנוי היטב אשר לא יפגום במשך הזמן באיכות הישיבה וכמובן חשוב שיהיה קל לפתיחה.

יחד עם זאת , גם איכות השינה חשובה ולכן יש לבדוק כי אכן מדובר במזרון שמתאים לצרכים שלכם. בין אם מדובר בצרכים יומיומיים או פחות.

 ספה נפתחת למיטה זהו פיתרון נוח וזמין, אך כאשר מדובר במנגנון כזה חשוב מאוד להקפיד על חומרים איכותיים וחזקים אשר יהיו עמידים לאורך שנים.

ברוב המקרים ספה נפתחת למיטה אשר מיוצרת באיטליה תכיל בתוכה מנגנון איכותי אשר יהיה עמיד ושימושי לאורך שנים.

 

 אנחנו באקסלנט רהיטים מבינים שלעיתים קיים הצורך לשלב  ספה נפתחת למיטה, כאשר נוצר השילוב הזה חשוב לנו לשמור על האיכות, העיצוב ועל הנוחות הן בישיבה והן בשינה. ולכן אנו דואגים להשתמש בחומרים האיכותיים והמתאימים ביותר למערכות אלה על מנת שנוכל לספק ספה נפתחת למיטה באיכות הגבוהה ביותר. מערכות הישיבה שלנו מיוצרות כולן באיטליה וזה כולל גם את מערכות הישיבה בעלות המנגנון של המיטה, כלומר של הספה שנפתחת למיטה.

כאשר אנחנו באקסלנט רהיטים מייבאים ספה נפתחת למיטה, אנחנו מקפידים שהספה הנפתחת תהיה בעלת עיצוב עכשווי, פתיחה קלה ונוחה אשר לא פוגמת באיכות הישיבה או השינה וכמובן עמידה לאורך שנים.

המנגנון שאנו משתמשים בספה נפתחת למיטה זהו מנגנון שעמיד ומיועד לשימוש יומיומי במידת הצורך. כמו כן, המזרון שהינו חלק בלתי נפרד מהספה עם מיטה זהו מזרון איכותי ונוח מאוד שמרופד בריפוד מסוג אלוורה אשר גם הוא מתאים לשינה יומיומית במידת הצורך. 

איכות החומרים הינה חשובה בכל מערכת ישיבה, אך הדגש על חומרים איכותיים גדל כאשר מדובר בספה נפתחת למיטה. זאת כיוון שהספה מקבלת תפקיד נוסף שהוא שינה. ספה נפתחת למיטה נמצאת מספר רב של פעמים במצבים שונים של פתיחה. לכן, חשוב מאוד שהמנגנון של ספה נפתחת למיטה יאפשר שינוי בצורה קלה בין מצבים וכמובן שיהיה חזק ועמיד על מנת שיהיה ניתן לבצע פעולה זאת מספר רב של פעמים.

הספות שנפתחות למיטה של אקסלנט רהיטים מאפשרות לנצל בצורה מקסימלית את חלל החדר כמובן תוך שמירה על עיצוב יפייפה ובלתי מתפשר של החלל. כמובן שניתנת האפשרות להזמין ספה נפתחת למיטה במגוון ריפודים ועורות, כל זאת על מנת להתאים את הספה בצורה הטובה ביותר לצרכי הלקוח.

ניתן לומר בלב שלם כי אנחנו מספקים ספות שנפתחות למיטה באיכות הגבוהה ביותר הן בשינה הן בישיבה.

כל סלון עם מיטה מיובא באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים מאיטליה.